Tìm hiểu ý nghĩa của các biểu tượng trạng thái của iPhone

Biểu tượng trạng thái cường độ tín hiệu di động (bốn thanh).

Tín hiệu di động  Số vạch cho biết cường độ tín hiệu của dịch vụ di động của bạn. Nếu không có tín hiệu, “Không có dịch vụ” sẽ hiển thị.

Biểu tượng trạng thái cường độ tín hiệu (bốn vạch) cho hai mạng di động.

Tín hiệu di động kép  Trên các kiểu máy có SIM kép, hàng các vạch phía trên cho biết cường độ tín hiệu của đường dây bạn sử dụng cho dữ liệu di động. Hàng các vạch phía dưới cho biết cường độ tín hiệu của đường dây khác của bạn. Nếu không có tín hiệu, “Không có dịch vụ” sẽ hiển thị. Để xem các biểu tượng trạng thái với các tên nhà cung cấp và nhãn gói cước di động tương ứng, hãy mở Trung tâm điều khiển.

Biểu tượng trạng thái chế độ trên máy bay.

Chế độ máy bay  Chế độ máy bay được bật – bạn không thể thực hiện cuộc gọi điện thoại và các chức năng không dây có thể bị tắt. Hãy xem Chọn cài đặt iPhone khi di chuyển.

Biểu tượng trạng thái 5G.

5G  Mạng 5G của nhà cung cấp của bạn khả dụng và các kiểu máy được hỗ trợ có thể kết nối vào internet qua mạng đó (không khả dụng tại tất cả các quốc gia hoặc vùng). Hãy xem bài viết Hỗ trợ của Apple Sử dụng 5G với iPhone của bạn.

Biểu tượng trạng thái 5G.

5G UC  Mạng 5G UC của nhà cung cấp của bạn khả dụng, có thể bao gồm phiên bản 5G tần số cao hơn của nhà cung cấp. Các kiểu máy được hỗ trợ có thể kết nối vào internet qua mạng đó (không khả dụng tại tất cả các quốc gia hoặc vùng). Hãy xem bài viết Hỗ trợ của Apple Sử dụng 5G với iPhone của bạn.

Biểu tượng trạng thái 5G+.

5G+  Mạng 5G+ của nhà cung cấp của bạn khả dụng, có thể bao gồm phiên bản 5G tần số cao hơn của nhà cung cấp. Các kiểu máy được hỗ trợ có thể kết nối vào internet qua mạng đó (không khả dụng tại tất cả các quốc gia hoặc vùng). Hãy xem bài viết Hỗ trợ của Apple Sử dụng 5G với iPhone của bạn.

Biểu tượng trạng thái 5G UW.

5G UW  Mạng 5G UW của nhà cung cấp của bạn khả dụng, có thể bao gồm phiên bản 5G tần số cao hơn của nhà cung cấp. Các kiểu máy được hỗ trợ có thể kết nối vào internet qua mạng đó (không khả dụng tại tất cả các quốc gia hoặc vùng). Hãy xem bài viết Hỗ trợ của Apple Sử dụng 5G với iPhone của bạn.

Biểu tượng trạng thái 5G E.

5G E  Mạng 5G E của nhà cung cấp của bạn khả dụng và iPhone có thể kết nối vào internet qua mạng đó (được hỗ trợ trên iPhone 8 trở lên; không khả dụng tại tất cả các quốc gia hoặc vùng). Hãy xem Xem hoặc thay đổi cài đặt dữ liệu di động trên iPhone.

Biểu tượng trạng thái 4G.

UMTS  Mạng 4G UMTS (GSM) hoặc LTE của nhà cung cấp của bạn (tùy thuộc vào nhà cung cấp) có sẵn và iPhone có thể kết nối vào internet qua mạng đó (không khả dụng tại tất cả các quốc gia hoặc vùng). Hãy xem Xem hoặc thay đổi cài đặt dữ liệu di động trên iPhone.

Biểu tượng trạng thái LTE.

LTE  Mạng LTE của nhà cung cấp của bạn khả dụng và iPhone có thể kết nối vào internet qua mạng đó (không khả dụng tại tất cả các quốc gia hoặc vùng). Hãy xem Xem hoặc thay đổi cài đặt dữ liệu di động trên iPhone.

Biểu tượng trạng thái 3G.

UMTS/EV-DO  Mạng 3G UMTS (GSM) hoặc EV-DO (CDMA) của nhà cung cấp của bạn khả dụng và iPhone có thể kết nối với internet qua mạng đó. Hãy xem Xem hoặc thay đổi cài đặt dữ liệu di động trên iPhone.

Biểu tượng trạng thái EDGE (chữ “E”).

EDGE  Mạng EDGE (GSM) của nhà cung cấp của bạn khả dụng và iPhone có thể kết nối vào internet qua mạng đó. Hãy xem Xem hoặc thay đổi cài đặt dữ liệu di động trên iPhone.

Biểu tượng trạng thái GPRS (chữ “G”).

GPRS/1xRTT  Mạng GPRS (GSM) hoặc 1xRTT (CDMA) của nhà cung cấp của bạn khả dụng và iPhone có thể kết nối với internet qua mạng đó. Hãy xem Xem hoặc thay đổi cài đặt dữ liệu di động trên iPhone.

Biểu tượng trạng thái cuộc gọi Wi-Fi.

Cuộc gọi Wi-Fi  iPhone được thiết lập cho cuộc gọi Wi-Fi. iPhone cũng hiển thị tên nhà cung cấp ở bên cạnh biểu tượng. Hãy xem Thực hiện cuộc gọi bằng Wi-Fi trên iPhone.

Biểu tượng trạng thái Wi-Fi.

Wi-Fi  iPhone được kết nối vào internet qua mạng Wi-Fi. Hãy xem Kết nối iPhone vào mạng Wi-Fi.

Biểu tượng trạng thái Điểm truy cập cá nhân.

Điểm truy cập cá nhân  iPhone được kết nối vào internet thông qua Điểm truy cập cá nhân của một thiết bị khác. Hãy xem Kết nối Điểm truy cập cá nhân.

Biểu tượng Chỉ báo Dẫn đường.

Chỉ báo Dẫn đường  iPhone đang cung cấp chỉ đường từng bước. Hãy xem Nhận chỉ đường lái xe trong Bản đồ trên iPhone.

Biểu tượng Chỉ báo Điểm truy cập cá nhân.

Chỉ báo Điểm truy cập cá nhân  iPhone đang cung cấp Điểm truy cập cá nhân. Hãy xem Chia sẻ kết nối internet của bạn từ iPhone.

Biểu tượng Chỉ báo cuộc gọi.

Chỉ báo cuộc gọi  iPhone đang có cuộc gọi điện thoại. Hãy xem Thực hiện cuộc gọi trên iPhone.

Biểu tượng Chỉ báo FaceTime.

Chỉ báo FaceTime  iPhone đang có cuộc gọi FaceTime. Hãy xem Thực hiện và nhận cuộc gọi FaceTime trên iPhone.

Biểu tượng Chỉ báo ghi.

Chỉ báo Ghi  iPhone đang ghi màn hình của bạn. Hãy xem Chụp ảnh màn hình hoặc ghi màn hình trên iPhone.

Biểu tượng ứng dụng Camera đang được sử dụng.

Chỉ báo Camera đang được sử dụng  Một ứng dụng đang sử dụng camera của bạn. Hãy xem Thông tin cơ bản về camera trên iPhone.

Biểu tượng ứng dụng Micrô đang được sử dụng.

Chỉ báo Micrô đang được sử dụng  Một ứng dụng đang sử dụng micrô của bạn. Hãy xem Ghi âm cơ bản.

Biểu tượng CarPlay.

CarPlay  iPhone được kết nối với CarPlay. Hãy xem Kết nối iPhone với CarPlay.

Biểu tượng trạng thái Đang đồng bộ hóa.

Đang đồng bộ hóa  iPhone đang đồng bộ hóa với máy tính của bạn. Hãy xem Đồng bộ hóa iPhone với máy tính của bạn.

Biểu tượng trạng thái Hoạt động mạng.

Hoạt động mạng  Cho biết rằng có hoạt động mạng. Một số ứng dụng của bên thứ ba cũng có thể sử dụng biểu tượng này để biểu thị quá trình đang hoạt động.

Biểu tượng trạng thái VPN.

VPN  iPhone được kết nối với mạng bằng VPN.

Biểu tượng trạng thái chuyển cuộc gọi.

Chuyển cuộc gọi  Chuyển cuộc gọi được thiết lập. Hãy xem Thiết lập chuyển cuộc gọi và chờ cuộc gọi trên iPhone.

Biểu tượng trạng thái TTY.

TTY  RTT / TTY phần mềm hoặc TTY phần cứng đã được bật. Hãy xem Thiết lập và sử dụng RTT và TTY trên iPhone.

Biểu tượng trạng thái Khóa.

Khóa  iPhone của bạn được khóa. Hãy xem Đánh thức và mở khóa iPhone.

Biểu tượng trạng thái Không làm phiền.

Không làm phiền  Không làm phiền được bật. Hãy xem Bật hoặc tắt chế độ tập trung trên iPhone.

Biểu tượng trạng thái Khóa hướng dọc.

Khóa hướng dọc  Màn hình iPhone được khóa ở hướng dọc. Hãy xem Thay đổi hoặc khóa hướng màn hình trên iPhone.

Biểu tượng trạng thái Dịch vụ định vị.

Dịch vụ định vị  Một ứng dụng đang sử dụng Dịch vụ định vị. Hãy xem Kiểm soát thông tin vị trí mà bạn chia sẻ trên iPhone.

Biểu tượng trạng thái Báo thức.

Báo thức  Báo thức được đặt. Hãy xem Đặt báo thức trên iPhone.

Biểu tượng trạng thái Đã kết nối tai nghe.

Đã kết nối tai nghe  iPhone được ghép đôi với tai nghe Bluetooth được bật và nằm trong phạm vi Bluetooth. Hãy xem Thiết lập và nghe tai nghe Bluetooth.

Biểu tượng trạng thái pin Bluetooth.

Pin Bluetooth  Cho biết mức pin của thiết bị Bluetooth được ghép đôi. Hãy xem Thiết lập và sử dụng phụ kiện Bluetooth trên iPhone.

Biểu tượng trạng thái Pin.

Pin  Cho biết mức pin của iPhone. Khi biểu tượng có màu vàng, Chế độ nguồn điện thấp được bật. Hãy xem Theo dõi mức pin của iPhone.

Biểu tượng Sạc pin.

Sạc pin  Cho biết pin của iPhone đang sạc. Hãy xem Sạc pin của iPhone.

Biểu tượng trạng thái AirPlay.

AirPlay  AirPlay được bật. Hãy xem Truyền phát ảnh và video không dây đến Apple TV hoặc TV thông minh từ iPhone.

Biểu tượng Khẩu lệnh.

Khẩu lệnh  Khẩu lệnh được bật trong Cài đặt > Trợ năng và Siri sẵn sàng thực hiện các yêu cầu của bạn. Hãy xem Sử dụng Khẩu lệnh để tương tác với iPhone.

Biểu tượng Siri Eyes Free.

Siri Eyes Free  Siri có sẵn cho các yêu cầu được nói trong ô tô của bạn. Hãy xem Sử dụng Siri trong ô tô.

Source: https://ku11.io
Category: Gái xinh

Leave a Comment