Các công thức vật lý 10 đầy đủ và chi tiết nhất

Thẳng tiến vào ĐH chỉ với : Điểm lớp 12 Từ 6,5 – Điểm thi từ 18 năm 2021

Bạn đang tìm hiểu những thông tin liên quan đến công thức Vật lý lớp 10 hôm nay tintuctuyensinh của chúng tôi sẽ hệ thống lại các công thức có trong chương trình Vật lý lớp 10 để các bạn có thể xảy ra trong việc tra cứu cũng như ghi nhớ và sử dụng các công thức một cách hiệu quả và nhanh nhất.

1. Các chương có công thức vật lý 10

công thức vật lý 10
Chương trình Vật Lý lớp 10 gồm có 7 chương chia đều những chương là những công thức tương quan và kim chỉ nan. Do vậy để hoàn toàn có thể vận dụng và làm bài tập hiệu suất cao những bạn cần nắm vững nội dung triết lý và công thức tương quan của từng chương đơn cử .

Chương 1:  Liên quan đến Động Học và Chất Điểm

Chương 2 : Động Lực Học và Chất Điểm
Chương 3 : Cân Bằng và sự Chuyển Động Của Vật Rắn
Chương 4 : Các Định Luật về Bảo Toàn năng lượng
Chương 5 : Chất Khí
Chương 6 : Nhiệt Động Lực Học
Chương 7 : Chất Rắn Chất Lỏng và Sự Chuyển Thể

2. Cụ thể công thức vật lý 10 qua từng chương

Chương 1 Các công thức vật lý 10 liên quan đến động học và chất điểm

 • Phương trình trong hoạt động thẳng đều : x = x0 + v. t
 • Quãng đường hoạt động : S = v. t
 • Tốc độ trung bình hoạt động : Vtb = S / t
 • Công thức hoạt động thẳng biến hóa đều :
 • Vận tốc hoạt động : v = v0 + a. t
 • Phương trình quãng đường hoạt động : s = vo. t + 50% a. t2
 • Công thức tính hệ thức độc lập :

v2 – v20 = 2 as

 • Phương trình : x = x0+ v0t + 50% at2

( Gia tốc trọng trường : g ≈ 9,82 m / s2 )

 • Công thức tính hoạt động tròn đều :

Quỹ đạo hoạt động là đường tròn thì vận dụng công thức :

 • Tốc độ trung bình của vật là :

vtb = độ dài cung tròn / thời hạn hoạt động

 • Công thức xác lập tính tương đối của vật hoạt động :

Trong những hệ quy chiếu khác nhau thì tốc độ của vật cũng khác nhau .
Công thức cộng tốc độ :
V13 → = v12 → + v23 →
V13 = v12 + v23
V13 = | v12 – v23 |
V13 = v122 + v232

Chương 2  Công thức vật lý 10 về Động lực học chất điểm

Trong chương này những bạn cần nắm vững triết lý về lực tổng hợp lực, nghiên cứu và phân tích lực, những lực cơ học định luật Niu-tơn và những công thức về hoạt động ném ngang. Đây là những công thức quan trọng thế cho nên những bạn cần ghi nhớ thật kỹ .

 • Công thức về tổng hợp lực và nghiên cứu và phân tích lực

Quy tắc tính hình bình hành : F → = F1 → + F2 →
Độ lớn : F2 = F21 + F22 + 2F1. F2. cos ᾳ
Chất điểm cân đối khi : F → = F1 → + F2 → + F3 → + … = 0 →

 • Các công thức về định luật Niu-tơn

Định luật I Niu tơn : Mọi vật đứng yên thì sẽ tiếp tục đứng yên. 

Định luật II Niu tơn : F= m.a

trong đó : a là tần suất của vật, F là lực công dụng và m là khối lượng .

 Định luật III Niu tơn: FB→A→ = -FA→B→

Công thức tính Lực ma sát trượt : Fmst = ᶮt. N
Công thức tính Lực ma sát lăn : Fmsl = ᶮ1. N

 • Cách xử lý những bài toán tương quan đến hoạt động ném ngang .

Chuyển động theo trục Ox :
ax = 0 ; vx = v0 ; x = v0. t

 • Chuyển động theo trục oy : ay = g ; vy = g. t ; y = 50% g. t2
 • Công thức xác lập hoạt động :
 • Phương trình quỹ đạo hoạt động của vật là : y = g / ( 2 v20) * x2
 • Công thức tính thời hạn hoạt động của vật : t = 2 h / g
 • Công thức tính tầm bay xa của vật : L = v20h / g
 • Vận tốc :

v = = v2x + v2y = = v20 + ( g. t ) 2

Chương 3 Công thức vật lý 10 về Cân bằng và chuyển động của vật rắn

F1 → + F2 → = – F3 →
– Chuyển động của vật rắn tịnh tiến : a → = ( F1 → + F2 → + … ) / m
Công thức về Quy tắc hợp lực song song
Đối với vật hoạt động cùng chiều :
Độ lớn của lực : F = F1 + F2
Giá hoạt động : F1 / F2 = d2 / d1

Chương 4 Công thức vật lý 10 về Các định luật bảo toàn năng lượng

Các công thức vật lý 10 trong chương này tương quan đến định luật bảo toàn động lượng ; công – hiệu suất và định luật bảo toàn cơ năng .

 • Công thức trong Định luật bảo toàn động lượng

Động lượng : p → = m. v → ( đơn vị chức năng : kg. m / s )
Xung lượng của lực : F →. ∆ t = ∆ p →
Biểu thức : p1 → + p2 → + … = p ’ 1 → + p ’ 2 → + …
ứng dụng va chạm mềm : v = m1v1 / ( m1 + mét vuông )

 • Công thức tính Công – hiệu suất

Công thức tính công : A = F.s.cos ᾳ
Công thức vật lý 10 tính Công suất : P = A / T
Trong đó A là công cơ học
T là thời hạn triển khai công

Chương 5 Các công thức vật lý 10 về Chất khí

Năng lượng do vật hoạt động mà có là động năng của vật .

 • Công thức tính động năng : Wđ = 50% m. v2
 • Định lý biến thiên : A12 = Wđ2 – Wđ1
 • Công thức tính Thế năng :

Thế năng trọng trường : Wt = m. g. h

 • Định lí biến thiên : A12 = Wt1 – Wt2

Chương 6 Công thức vật lý 10 về nhiệt động lực học

Tổng động năng và thế năng là nội năng của những phân tử cấu trúc nên vật .

 Trên đây là tất cả các thông tin liên quan đến công thức Vật lý 10 mà tintuctuyensinh của chúng tôi cung cấp cho bạn.

Source: https://ku11.io
Category: Toplist

Leave a Comment