stove trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Kahawa chungu, or ” bitter coffee “, is a traditional drink made in brass kettles over a charcoal stove and is men, according to Reuters .

Theo Reutern, Kahawa chungu, hay cafe đắng, là thức uống truyền thống được làm từ nổi thau đặt trên than củi và giới mày râu .

EVBNews

It stove the ship.

phá vỡ một con tàu.

OpenSubtitles2018. v3

And therefore three cheers for Nantucket; and come a stove boat and stove body when they will, for stave my soul, Jove himself cannot. & gt;

Và do đó ba cổ vũ cho Nantucket, và đến một chiếc thuyền bếpbếp cơ thể khi họ sẽ cho ngăn chặn linh hồn của tôi, Jove mình có thể không. & gt;

QED

Thought I’d left the stove on.

Tôi nghĩ là tôi để quên nó trên cái lò sưởi.

OpenSubtitles2018. v3

On New Year’s Eve, they place a new picture of the god above the kitchen stove, inviting him back into the home for the coming year.

Vào đêm giao thừa, họ dán một bức hình mới của Táo quân trên bếp, mời ông trở lại với gia đình trong năm mới.

jw2019

The person in question came out twice: once for water and once for kindling for the stove.

Cô gái đi ra khỏi nhà hai lần: một lần đi lấy nước, một lần đi lấy vỏ cây đun bếp.

Literature

“””But building such a house, and glass windows, and buying a stove—it’s too much.”””

Nhưng dựng một căn nhà thế này với đầy đủ kính cửa sổ mà lại mua thêm một lò bếp thì tốn quá.

Literature

As you know there are many kitchen stoves.

Anh biết nhà bếp có bao nhiêu cái bếp không?

OpenSubtitles2018. v3

Willing, but slowly, Charles lifted the heavy hod of coal and dumped most of it into the stove.

Sẵn sàng nhưng chậm chạp, Charles nhấc chiếc xô than nặng và trút gần hết vào .

Literature

Equip the stove with a tilt guard for safety should the child climb on the open oven door.

Trang bị bếp với dụng cụ an toàn để bếp không nghiêng đổ khi trẻ trèo lên cánh cửa mở của lò.

jw2019

I find the address book in the cabinet above the stove and place a call to Jake’s apartment.

Tôi tìm cuốn danh bạ trong tủ bếp và gọi điện đến nhà Jake.

Literature

The stoves however still make use of wood.

Các loài cây thân gỗ còn dùng làm củi.

WikiMatrix

The medium setting on a stove is perfect for grilled cheese and many other dishes because it allows food to be cooked through without being overdone on the outside.

Việc vặn bếp ở nhiệt độ lửa trung bình là hoàn hảo cho món phô mai nướng và nhiều món ăn khác vì nó cho phép thức ăn được nấu chín hoàn toàn mà không bị quá chín ở bên ngoài.

LDS

Why have a six burner stove when you rarely use three?

Tại sao phải dùng lò 6 bếp khi mà chúng ta ít khi dùng đến 3 bếp?

ted2019

The Essex was stove by a white whale.

Chiếc Essex đã bị một con cá voi trắng quật nát.

OpenSubtitles2018. v3

Ma set the table almost against the stove, and breakfast was ready when Pa came back.

Mẹ bày bàn ăn gần sát bên và bữa ăn đã sẵn sàng khi Bố quay vào.

Literature

Can’t we make better stoves?

Chúng ta không thể tạo ra những bếp lò tốt hơn sao?

QED

A furnace needs no less than two stoves, but may have three.

Block hoàn toàn có thể có nhiều hơn 4 tem nhưng phải ít hơn 1 tờ tem .

WikiMatrix

Consider a natural gas flame, such as from a stove-top burner.

Hãy chọn một ngọn lửa khí đốt tự nhiên, chẳng hạn như từ một bếp ga.

WikiMatrix

I now had some responsibilities, things we would learn on Sundays in church as we would sit around the old coal stove down in the basement of the meetinghouse.

Giờ đây, tôi đã có một số trách nhiệm, những điều mà chúng tôi sẽ phải học hỏi vào những ngày Chúa Nhật trong nhà thờ khi chúng tôi ngồi quanh cái lò than cũ kỹ ở tầng hầm của nhà hội.

LDS

For cooking, I have a camp stove.

Nấu nướng thì tôi dùng bếp di động.

OpenSubtitles2018. v3

When I reach the kitchen, my father is standing in front of the stove.

Khi tôi vào bếp, Bố đang đứng trước .

Literature

Trailers, sleeping bags, stoves, generators, and other needed items were provided.

Những xe moóc, túi ngủ, bếp lò, máy phát điện và những thứ cần thiết khác được cung cấp.

jw2019

The Lunar New Year celebrations include many popular customs that pay respect to or honor numerous household gods and deities, such as the god of the door, the god of the earth or guardian spirit, the god of wealth or fortune, and the god of the kitchen or stove.

Tết Nguyên Đán có nhiều phong tục phổ biến để bày tỏ sự tôn kính hoặc thờ phượng các thần cai quản trong nhà như thần giữ cửa, thổ địa, thần tài và thần bếp hay còn gọi là Táo quân.

jw2019

Should I light the stove?

Tôi đốt lò sưởi lên nhé?

OpenSubtitles2018. v3

Source: https://ku11.io
Category: Toplist

Leave a Comment