Tư Vấn OCS – Tư vấn Hiệu quả – Chứng chỉ Quốc tế

Tư vấn OCS – Đào tạo OCS – Tiêu chuẩn Thành phần Hữu cơ – Cam kết đạt hiệu quả chứng chỉ Quốc tế – Chi phí hỗ trợ đến 20% – Miễn phí dịch vụ khác

OCS LÀ GÌ?

OCS viết tắt từ cụm từ tiếng Anh “ Organic Content Standard ” là Tiêu chuẩn Thành phần Hữu cơ do tổ chức triển khai Textile Exchange kiến thiết xây dựng và tăng trưởng chính thức vào năm 2013. Tiêu chuẩn này được sử dụng cho việc nhìn nhận xác định những nguyên vật liệu thô được trồng theo chiêu thức hữu cơ từ trang trại tới mẫu sản phẩm ở đầu cuối của một tô chức .

TIÊU CHUẨN THÀNH PHẦN HỮU CƠ OCS CÓ BAO NHIÊU PHIÊN BẢN?

Cho tới nay, Tiêu chuẩn Thành phần Hữu cơ ( OCS ) đã phát hành tổng thể 3 phiên bản, gồm có :

 • Organic Content Standard – Tiêu chuẩn Thành phần Hữu cơ (Tháng 3/2013)
 • Organic Content Standard 2.0 – Tiêu chuẩn Thành phần Hữu cơ 2.0 (Tháng 1/2016)
 • Organic Content Standard 3.0 – Tiêu chuẩn Thành phần Hữu cơ 3.0 (Tháng 3/2020)

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN OCS – TIÊU CHUẨN THÀNH PHẦN HỮU CƠ

Tiêu chuẩn Thành phần Hữu cơ OCS được thiết kế cho bất kỳ sản phẩm nào có chứa ít nhất 5% nguyên liệu được trồng hữu cơ, được tính theo tỷ lệ phần trăm của toàn bộ sản phẩm không bao gồm phụ kiện và đồ trang trí. Các tổ chức, doanh nghiệp thuộc chuỗi cung ứng liên quan tới nguyên liệu hữu cơ sau có thể áp dụng tiêu chuẩn OCS:

 • Đơn vị sản xuất nguyên liệu
 • Cơ sở xử lý nguyên liệu
 • Nhà sản xuất sản phâm
 • Đơn vị đóng gói và dán nhãn sản phẩm
 • Doanh nghiệp lưu trữ, xử lý và vận chuyển thông qua người bán trong giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp

NỘI DUNG TIÊU CHUẨN OCS PDF

PHẦN

TIÊU ĐỀ

NỘI DUNG

    Giới thiệu Giới thiệu về Tiêu chuẩn Thành phần Hữu cơ
Giới thiệu về Textile Exchange
Cách tiếp cận
Hướng dẫn sử dụng tài liệu này
A   Thông tin chung Tài liệu tham khảo
B   Nguyên tắc chứng nhận OCS Phạm vi
Yêu cầu
Chứng nhận giai đoạn xử lý đầu tiên
Chứng nhận chuỗi cung ứng
C   Xác minh đầu vào nguyên liệu hữu cơ Xác minh nguyên liệu đầu vào
Yêu cầu cụ thể về vật liệu
D   Quy trình giám sát nguồn gốc Tiêu chí về Quy trình giám sát nguồn gốc
Đặc điểm kỹ thuật của nguyên liệu đầu vào
    Phụ lục Định nghĩa

LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN OCS – ORGANIC CONTENT STANDARD

 • Xác nhận hàm lượng sợi tự nhiên từ nông nghiệp hữu cơ trong các sản phẩm dệt (cả trung gian và thành phẩm)
 • Đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc trong toàn bộ chuỗi sản xuất nguyên liệu, sản phẩm trung gian và thành phẩm.
 • Thể hiện cam kết về định hướng phát triển hữu cơ
 • Xây dựng hệ thống truy suất nguồn gốc
 • Giúp thông tin sản phẩm rõ ràng, minh bạch
 • Được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn
 • Thuận lợi xuất khẩu các sản phẩm từ nguyên liệu hữu cơ
 • Mang lại cơ hội hợp tác và phát triển kinh doanh

QUY TRÌNH TƯ VẤN OCS THEO CHECKLIST ĐÁNH GIÁ OCS

Nội dung

Trách nhiệm tư vấn

Trách nhiệm tổ chức

  1. Chuẩn bị:

 • Họp khởi động dự án
 • Thành lập ban OCS
 • Tìm kiếm thông tin về việc tiếp cận và áp dụng OCS trước đó của tổ chức
 • Phân tích điểm mạnh, điểm yếu của tổ chức trong việc áp dụng OCS
 • Thống nhất phạm vi hoặc sơ bộ phạm vi, ngoại lệ (nếu có)
 • Thống kê những quy trình, tài liệu, hồ sơ cần viết phù hợp với hoạt động của tổ chức (dựa vào sơ đồ tổ chức)
 • Cung cấp thông tin xác thực tình trạng tổ chức
 • Cam kết thực hiện của lãnh đạo cao nhất
 • Thành lập ban chỉ đạo OCS
 • Tổ chức họp thống nhất nội dung với đại diện các bộ phận, phân công công việc cho người liên quan

 

  2. Khảo sát hiện trạng tổ chức
 • Xác định người phụ trách liên hệ chính và phân công công việc
 • Xác định Những điểm phù hợp và chưa phù hợp của thực tế hoạt động tổ chức với OCS
 • Xác định phạm vi hoạt động của tổ chức và sơ đồ tổ chức
 • Xác định việc đáp ứng các yêu cầu pháp luật, các quá trình và biểu mẫu đang áp dụng
 • Phân công người chịu trách nhiệm chính
  3. Đào tạo nhận thức OCS
 • Giảng viên đào tạo, phân tích yêu cầu của tiêu chuẩn
 • Hướng dẫn áp dụng thực tế
 • Hướng dẫn nội dung thực hành
 • Bố trí Phòng học, bảng, máy chiếu
 • Bố trí cho đại diện các Phòng ban tham dự
 • Yêu cầu người tham dự tham gia đầy đủ, tuân thủ các quy định trong lớp học
  4. Hỗ trợ xây dựng, biên soạn tài liệu OCS
 • Thống nhất form mẫu chuẩn dùng cho soạn thảo
 • Hỗ trợ xây dựng tài liệu
 • Cung cấp tài liệu tham khảo
 • Tư vấn phương án tối ưu để giảm lượng hồ sơ không cần thiết
 • Nhân viên trực tiếp phụ trách soạn thảo tài liệu
 • Trao đổi cùng các bộ phận liên quan để thống nhất nội dung và biểu mẫu tài liệu
 • Hoàn thiện nội quy, quy chế của tổ chức
  5. Hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu OCS vào hoạt động của tổ chức
 • Hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu
 • Hướng dẫn ghi chép, lưu trữ hồ sơ đối với từng vị trí
  6. Đào tạo đánh giá nội bộ
 • Cử giảng viên đào tạo đánh giá nội bộ
 • Tư vấn tổ chức bố trí nhân sự cho cuộc đánh giá nội bô
 • Cấp chứng nhận tham gia đào tạo đánh giá nội bộ
 • Bố trí nhân sự tham dự từ các Phòng ban
 • Chuẩn bị Phòng học, máy chiếu, bảng
 • Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ 1 số Phòng ban để tiến hành đánh giá như một bài tập mẫu
  7. Hỗ trợ khắc phục sau đánh giá nội bộ
 • Hỗ trợ qua mail, điện thoại
 • Yêu cầu các Phòng ban/bộ phận có điểm không phù hợp thực hiện hành động khắc phục
  8. Hỗ trợ đánh giá chứng nhận
 • Hỗ trợ thực hiện các hành động khắc phục (nếu có)
 • Bố trí nhân sự tham gia cuộc đánh giá chứng nhận
 • Chuẩn bị đầy đủ tài liệu, hồ sơ, hỗ trợ cho đoàn đánh giá
 • Cung cấp thông tin, bằng chứng của sự phù hợp
 • Thực hiện các hành động khắc phục (nếu có)

Lưu ý: Thời gian tư vấn sẽ được thảo luận chi tiết tùy từng doanh nghiệp theo quy mô, phạm vi hoạt động, nhu cầu thực tế…

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN OCS VỀ THÀNH PHẦN HỮU CƠ

 • Về lãnh đạo doanh nghiệp: Điều kiện tiên quyết tạo nên thành công trong việc áp dụng và duy trì hệ thống theo tiêu chuẩn OCS xuất phát từ cam kết của lãnh đạo doanh nghiệp trong việc thực hiện chính sách OCS và tuân thủ áp dụng Tiêu chuẩn Thành phần Hữu cơ trên thực tế.
 • Về yếu tố con người: Huy động và khuyến khích sự tham gia tích cực của mọi thành viên trong công ty giữ vai trò quyết định trong việc áp dụng OCS. Bởi vậy, công ty cần cung cấp các khóa đào tạo và trang bị kiến thức về OCS cho các thành viên của mình để đảm bảo sự hiểu biết đầy đủ và chính xác về các yêu cầu của tiêu chuẩn.
 • Về công nghệ thiết bị: Bên cạnh yếu tố con người thì sự tiên tiến, hiện đại của trang thiết bị công nghệ cũng là một trong những điều kiện thuận lợi giúp doanh nghiệp xây dựng thành công hệ thống theo tiêu chuẩn OCS. Mặc dù OCS có thể áp dụng cho mọi doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới nguyên liệu và sản phẩm hữu cơ, bất kể loại hình kinh doanh hay trình độ thiết bị công nghệ nhưng những doanh nghiệp sở hữu trình độ công nghệ thiết bị càng hiện đại thì việc áp dụng OCS càng trở nên nhanh chóng và đơn giản hơn.
 • Về quy mô của doanh nghiệp: Quy mô doanh nghiệp càng lớn thì khối lượng công việc doanh nghiệp phải thực hiện trong quá trình áp dụng OCS càng nhiều.
 • Về chuyên gia tư vấn: Yêu cầu về chuyên gia tư vấn không phải là một điều kiện bắt buộc nhưng đây lại là yếu tố đóng vai trò quan trọng đối với mức độ thành công của kế hoạch áp dụng tiêu chuẩn OCS tại các tổ chức, công ty. Các chuyên gia tư vấn có khả năng và kinh nghiệm sẽ giúp doanh nghiệp áp dụng thành công tiêu chuẩn OCS phù hợp với bối cảnh của tổ chức trong thời gian ngắn, đồng thời hỗ trợ đưa vào vận hành hệ thống với hiệu quả cao.

DANH SÁCH QUY TRÌNH OCS CẦN CÓ

 • Quy trình kiểm tra nguyên liệu đầu vào
 • Quy trình nhập hàng
 • Quy trình xuất hàng
 • Quy trình mua bán
 • Quy trình đào tạo
 • Quy trình đánh giá nội bộ
 • Quy trình giải quyết khi nghi ngờ nguyên liệu/sản phẩm không phải là hàng OCS

HỒ SƠ, BIỂU MẪU, TÀI LIỆU OCS CẦN CÓ

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Sơ đồ tổ chức của đơn vị
 • Sơ đồ tổ chức và mặt bằng cơ sở chỉ rõ khu vực chứa nguyên liệu và sản phẩm OCS
 • Kế hoạch áp dụng OCS
 • Hồ sơ đào tạo OCS
 • Chính sách OCS
 • Mô tả công việc liên quan đến sản xuất hàng hóa OCS
 • Hướng dẫn công việc tại các công đoạn sản xuất
 • Báo cáo đánh giá nhà cung cấp
 • Chứng nhận phạm vi (SC) của các nhà cung cấp nguyên liệu
 • Chứng từ đầu vào của nguyên liệu OCS (các loại hóa đơn và chứng chỉ giao dịch TC)
 • Chứng nhận OCS của các nhà cung cấp nguyên liệu
 • Chứng từ đầu ra của thành phẩm OCS (các loại hóa đơn và chứng chỉ giao dịch TC)
 • Hồ sơ thu mua nguyên liệu
 • Hồ sơ xuất nhập, tồn kho
 • Hồ sơ sản xuất hàng OCS
 • Hợp đồng với đơn vị ngoài gia công OCS
 • Danh sách các đơn hàng sản xuất trong 12 tháng gần nhất
 • Một số tài liệu cần thiết khác theo yêu cầu của tổ chức chứng nhận

PHÂN LOẠI LOGO OCS

Sau khi hoàn thành xong ghi nhận thành phần hữu cơ, doanh nghiệp có quyền sử dụng logo OCS. Tức là doanh nghiệp chỉ hoàn toàn có thể vận dụng logo OCS trên sản phẩm & hàng hóa đã qua ghi nhận OCS. Logo phải được lấy từ tổ chức triển khai đã ghi nhận OCS cho sản phẩm & hàng hóa của họ. Logo OCS chia thành 2 loại :

 1. Logo OCS 100

Logo OCS 100 được sử dụng :

 • Trên các sản phẩm có chứa 100% nguyên liệu hữu cơ, kèm theo theo thông tin “Được làm bằng / Chứa 100% nguyên liệu được trồng hữu cơ.”
 • Trên các sản phẩm có chứa 95% chất hữu cơ trở lên, miễn là phần còn lại không cùng loại với vật liệu hữu cơ, kèm theo ngôn ngữ “Được làm bằng / Chứa nguyên liệu được trồng hữu cơ.”
 1. Logo OCS Blended (Logo OCS hỗn hợp)

Logo OCS Blended hay còn gọi là Logo OCS hỗn hợp được sử dụng :

 • Trên các sản phẩm có chứa 5% – 95% nguyên liệu hữu cơ, không hạn chế loại sợi được sử dụng cho hàm lượng còn lại, đi kèm với thông tin “Được làm bằng / Chứa X% nguyên liệu được trồng hữu cơ”, trong đó ‘X’ được thay thế bằng phần trăm nguyên liệu hữu cơ thực tế đang được công bố.
 • Khi nhiều tỷ lệ phần trăm được sử dụng, nhưng ‘X’ sẽ là tỷ lệ phần trăm thấp nhất, thông tin đi kèm là “Được làm bằng / Chứa tối thiểu X% Nguyên liệu được trồng hữu cơ”.

Lưu ý: Doanh nghiệp có thể sử dụng Logo OCS trong các tài liệu tiếp thị và quảng bá để chứng minh việc tuân thủ tiêu chuẩn OCS của mình, nhưng phải thực hiện đầy đủ các bước để đảm bảo rằng tất cả các tuyên bố đều chính xác và không gây hiêu nhầm.

DỊCH VỤ TƯ VẤN OCS CỦA CHÚNG TÔI

Quý doanh nghiệp nên lựa chọn Chúng Tôi là đơn vị chức năng tư vấn OCS về Tiêu chuẩn Thành phần Hữu cơ bởi những nguyên do sau :

 • Năng lực tổ chức: Các chuyên gia của Chúng Tôi có hiểu biết sâu rộng về các lĩnh vực công nghiệp, thị trường, ngôn ngữ, bên cạnh những kinh nghiệm có được trong việc hoạt động tư vấn tiêu chuẩn tại các đơn vị trong và ngoài nước, từ đó có thể đưa ra các giải pháp phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.
 • Mạng lưới tư vấn rộng lớn: Chúng Tôi có 2 văn phòng chính tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Đội ngũ chuyên gia của Chúng Tôi có mạng lưới rộng khắp các tỉnh thành trên cả nước.
 • Dịch vụ Tư vấnhàng đầu: Chi phí hợp lý kết hợp với việc luôn lắng nghe các khiếu nại của khách hàng, Chúng Tôi cam kết hỗ trợ cao nhất trong nỗ lực hoàn thiện chất lượng dịch vụ của mình.
 • Đảm bảo hỗ trợ doanh nghiệp đạt được chứng nhận đánh giá hợp lệ được thừa nhận và công nhận quốc tế.

Source: https://ku11.io
Category: Toplist

Leave a Comment