Hội Phụ nữ Cảnh sát cơ động tạo môi trường gắn kết, thân ái – Báo Công an Nhân dân điện tử

Ban Chấp hành Hội phụ nữ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã thiết kế xây dựng một thang điểm chuẩn cho những hội lấy tiêu chuẩn tự phân loại và phân loại giữa những hội .Ngày 20/10, Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tổ chức triển khai Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Với 23 hội phụ nữ cơ sở, nhiệm kỳ vừa mới qua, tổ chức triển khai hội từng bước được kiện toàn, đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ hội những cấp đã gương mẫu, nhiệt tình tổ chức triển khai những hoạt động giải trí hôi, phát huy vai trò đại diện thay mặt quyền và quyền lợi chính đáng của phụ nữ .
Phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, năng lực khẳng định vị thế của phụ nữ -0
Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Cảnh sát cơ động tặng hoa chúc mừng đại hội.

Tổ chức phụ nữ những cấp đã tích cực thay đổi nội dung, phương pháp hoạt động và sinh hoạt, hoạt động giải trí tương thích với đặc trưng phụ nữ ở đơn vị chức năng, hướng về cơ sở với những khu công trình, phần việc đơn cử gắn với việc triển khai trách nhiệm chính trị của Bộ Tư lệnh và từng đơn vị chức năng, lôi cuốn phần đông hội viên tham gia và thôi thúc trào lưu phụ nữ tăng trưởng cả bề rộng và bề sâu .

Các hội phụ nữ cơ sở duy trì, tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình, công trình, phần việc do phụ nữ đảm nhận, từng bước đáp ứng yêu cầu thiết thực của đa số hội viên như: “Bếp nuôi quân giỏi”, “Vườn hoa cây cảnh tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp”, “Thi đua dạy tốt, học tốt”, “Vòng tay nhân ái”, “Tăng gia sản xuất”, “Quỹ giúp phụ nữ phát triển”… Qua đó, tạo môi trường gắn kết, thân ái, chia sẻ khó khăn giữa các hội viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, năng lực khẳng định vị thế của phụ nữ -0
Đại tá Ngô Hoài Thu, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an chúc mừng Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động nhiệm kỳ mới. 

Để đảm bảo công tác hội và phong trào phụ nữ được đánh giá chính xác, Ban Chấp hành Hội phụ nữ Bộ Tư lệnh đã xây dựng một thang điểm chuẩn cho các hội lấy tiêu chí tự phân loại và phân loại giữa các hội.

Với những hiệu quả đã đạt được, nhiệm kỳ năm nay – 2021, Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Nước Ta và Hội Phụ nữ Bộ Công an Tặng Kèm 5 Bằng khen, 10 hội phụ nữ cơ sở, 5 cá thể được Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Nước Ta khen thưởng ; gần 150 tập thể, cá thể được Bộ Công an Tặng Bằng khen .
Nhiệm kỳ tới, Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động liên tục đoàn kết, phấn đấu phát huy truyền thống cuội nguồn, tiềm năng, sức phát minh sáng tạo, nâng cao trình độ, năng lượng, cải tổ đời sống vật chất, niềm tin và vị thế của phụ nữ .
Đồng thời, thay đổi nội dung, phương pháp hoạt động giải trí, kiến thiết xây dựng tổ chức triển khai hội vững mạnh ; thực thi tốt hơn công dụng đại diện thay mặt bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, góp thêm phần triển khai bình đẳng giới và vì sự tăng trưởng của phụ nữ ; thiết kế xây dựng mái ấm gia đình niềm hạnh phúc, vững chắc, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ bảo mật an ninh vương quốc, trật tự bảo đảm an toàn xã hội, kiến thiết xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động chính quy, tinh luyện, từng bước tân tiến .

Source: https://ku11.io
Category: Gái xinh

Leave a Comment