Hành vi là gì? Khái niệm hành vi là gì?

 Trong cuộc sống thường ngày thì mỗi chúng ta đều đã‚ đang và sẽ thực hiện rất nhiều hành vi‚ có thể là những hành vi tốt đẹp‚ mang tính tích cực hoặc cũng có thể là những hành vi xấu‚ chưa đúng chuẩn mực của xã hội‚ mang tính tiêu cực ở mức độ khác nhau.

Và để hiểu một cách rõ ràng nhất về Hành vi là gì? Khái niệm hành vi là gì? quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi bài viết sau đây của Tổng đài tư vấn 1900 6557 để tham khảo.

Khái niệm hành vi là gì?

Trong khoanh vùng phạm vi bài viết này ‚ tất cả chúng ta chỉ đề cập đến hành vi của con người .

Khái niệm hành vi của con người nếu xét trên phương diện về sinh học‚ tâm lý học thì có nghĩa là cách thể hiện suy nghĩ của một người ra bên ngoài thông qua hành động hoặc cử chỉ‚ trạng thái trong một hoàn cảnh nhất định và trong một khoảng thời gian cụ thể.

Ví dụ về hành vi

Hành vi của một con người được cho là chịu ảnh hưởng tác động của mạng lưới hệ thống nội tiết và hệ thần kinh. Một số hành vi của con người tương thích với chuẩn mực đạo đức, pháp lý sẽ được khuyến khích, ngợi ca, tôn vinh ví dụ như : hiếu thảo với cha mẹ, yêu thương con trẻ, kính trên nhường dưới, tôn trọng và thực thi đúng những pháp luật của pháp lý, …
Một số hành vi không tương thích của con người sẽ bị lên án, ví dụ : tham lam, ích kỉ, vụ lợi ; không tuân thủ pháp lý ; ngược đãi cha mẹ ; giết người ; cướp của, …
Như vậy hoàn toàn có thể thấy được rằng tùy thuộc vào mỗi hành vi của con người có những hành vi thì sẽ được khen ngợi, còn có hành vi thì sẽ bị lên án do không tương thích với đạo đức xã hội .

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi

Hành vi hoàn toàn có thể bị chịu tác động ảnh hưởng từ 2 yếu tố cơ bản là : yếu tố khách quan và yếu tố chủ quan
– Yếu tố khách quan ở đây hoàn toàn có thể là : môi trường tự nhiên sống ‚ thiên nhiên và môi trường thao tác ‚ môi trường học tập ‚ giáo dục ‚ v.v …
– Yếu tố chủ quan đơn cử đó là : năng lực nhận thức cũng như năng lực kiểm soát và điều chỉnh hành vi của mỗi người là khác nhau .

Đặc điểm của hành vi

Như chúng ta cũng đã nói đến ở phần Hành vi là gì? Khái niệm hành vi là gì? thì hành vi được biểu hiện dưới 2 dạng chính là: Hành động và không hành động

– Hành vi bộc lộ qua hành vi : là những hành vi được nhận ra trải qua những việc làm đơn cử mà một người nào đó thực thi .

– Hành vi biểu hiện dưới dạng không hành động: là những hành vi có thể được xác định thông qua ý nghĩ‚ trạng thái‚ mục đích hướng tới của một người nào đó.

Phân loại hành vi

Theo điều tra và nghiên cứu của những nhà khoa học thì hoàn toàn có thể phân loại hành vi thành 4 loại cơ bản đó là : hành vi kỹ xảo ‚ hành vi bản năng ‚ hành vi trí tuệ và hành vi cung ứng .
Trong đó :
– Hành vi kỹ xảo là những hành vi được tạo nên qua quy trình học tập ‚ rèn luyện của mỗi người ‚ nó mang đặc thù linh động ‚ mềm dẻo .
Hành vi này khi được hình thành trên vỏ não thì sẽ mang tính bền vững và kiên cố ‚ khó hoàn toàn có thể biến hóa trong tương lai và giúp mỗi tất cả chúng ta thích nghi với thiên nhiên và môi trường sống một cách thuận tiện ‚ thuận tiện .
Ví dụ 1 số ít hành vi như thể : Viết chữ ‚ làm xiếc ‚ ảo thuật ‚ v.v …
– Hành vi bản năng tức là hành vi mang đặc thù di truyền của những người thân trong gia đình ‚ người cùng huyết thống trong từng mái ấm gia đình hoặc mang tính lịch sử dân tộc và truyền thống cuội nguồn văn hóa truyền thống của mỗi vương quốc ‚ dân tộc bản địa hay vùng miền khác nhau .
Ví dụ như : hành vi cầm bút ‚ cầm đũa bằng tay trái ; hành vi cúng bái tổ tiên trong những ngày lễ tết của người Việt ; v.v …
– Hành vi trí tuệ là những hành vi được hình thành từ những hoạt động giải trí trí tuệ ‚ tiếp thu những kỹ năng và kiến thức ở mức độ khó ‚ trừu tượng như thể hoạt động giải trí nghiên cứu và điều tra khoa học ‚ v.v …
Những người có năng lực và hành vi trí tuệ này là những người hiểu được những quy luật của hiện tượng kỳ lạ sự vật xung quanh tất cả chúng ta và thực chất của từng mối quan hệ trong xã hội ‚ qua đó họ hoàn toàn có thể ý tưởng ra công nghệ tiên tiến mới để tái tạo ‚ tăng trưởng quốc tế .

– Hành vi đáp ứng: là những hành vi được tạo ra để ứng phó với hoàn cảnh‚ tình huống thực tế nhất thời‚ với mục đích là để tồn tại và tiếp tục phát triển.

Những hành vi này thường được tạo ra không theo ý thức tự nguyện và sự lựa chọn của bản thân .
Ví dụ như : hành vi cưỡng dâm ‚ cưỡng chế tịch thu gia tài ‚ v.v …

Trên đây là toàn bộ bài viết có nội dung cần thiết để giúp quý vị và các bạn những ai có nhu cầu giải đáp vấn đề Hành vi là gì? Khái niệm hành vi là gì?

Source: https://ku11.io
Category: Toplist

Leave a Comment