Hacker an ninh – Wikipedia tiếng Việt

Hacker (còn được gọi là tin tặc) là người hiểu rõ hoạt động của hệ thống máy tính, mạng máy tính, có thể viết hay chỉnh sửa phần mềm, phần cứng máy tính để làm thay đổi, chỉnh sửa nó với nhiều mục đích tốt xấu khác nhau. Công việc của hacker bao gồm lập trình, quản trị mạng và bảo mật.

Phân loại hacker theo hành vi xâm nhập

Phân loại hacker dựa trên nghành

tin tặc là lập trình viên giỏi

Trên phương diện tích cực, người hacker lập trình giỏi là người hiểu biết rất sâu về các ngôn ngữ lập trình và có khả năng lập trình rất nhanh và hiệu quả. Những người hacker thuộc phân loại này là những chuyên gia được đánh giá cao và có khả năng phát triển chương trình mà không cần đến các quy trình truyền thống hoặc trong các tình huống mà việc sử dụng các quy trình này không cho phép. Thực tế là có những dự án phát triển phần mềm đặc thù rất cần đến sự tự do sáng tạo của hacker, đi ngược những quy trình thông thường. Tuy vậy, mặt trái của sự tự do sáng tạo này là yếu tố khả năng bảo trì lâu dài, văn bản lập trình và sự hoàn tất. Với tính cách luôn ưa thích “thách thức và thử thách”, người hacker tài năng thường cảm thấy buồn chán khi họ đã giải quyết được tất cả những vấn đề khó khăn nhất của dự án, và không còn hứng thú hoàn tất những phần chi tiết. Thái độ này sẽ là rào cản trong môi trường cộng tác, gây khó khăn cho những lập trình viên khác trong vấn đề hoàn tất dự án. Trong một số trường hợp, nếu người hacker không mô tả bằng văn bản kỹ lưỡng các đoạn mã lập trình, sẽ gây khó khăn cho công ty tìm người thay thế nếu người này rời vị trí.

Hacker là chuyên gia mạng và hệ thống

Về lĩnh vực mạng và hệ thống, hacker là người có kiến thức chuyên sâu về các giao thức và hệ thống mạng. Có khả năng hoàn thiện và tối ưu hóa hệ thống mạng. Mặt tối của những hacker này là khả năng tìm ra điểm yếu mạng và lợi dụng những điểm yếu này để đột nhập vào hệ thống mạng. Đa số những hacker mũ đen hiện nay có kiến thức sơ đẳng về mạng và sử dụng những công cụ sẵn có để đột nhập, họ thường được gọi là “script kiddies“.

tin tặc là chuyên viên phần cứng

Một loại hacker khác là những người yêu thích và có kỹ năng và kiến thức sâu về phần cứng, họ có năng lực sửa đổi một mạng lưới hệ thống phần cứng để tạo ra những mạng lưới hệ thống có tính năng đặc biệt quan trọng hơn, hoặc lan rộng ra những công dụng được phong cách thiết kế bắt đầu. Các ví dụ về hacker ở phân loại này gồm có :

  • Sửa đổi phần cứng máy tính để tối ưu hóa và tăng tốc hệ thống.
  • Sửa đổi hệ thống game Xbox để chạy hệ điều hành Linux.
  • Sửa đổi hệ thống iPhone để sử dụng hệ thống mạng khác ngoài AT&T.
  • Phá mã máy iPhone để sử dụng các phần mềm lậu của hãng thứ 3.

Xem thêm

Tham khảo

Liên kết ngoài

Source: https://ku11.io
Category: Toplist

Leave a Comment