Chất điểm – Wikipedia tiếng Việt

Chất điểm hoặc khối điểm là một khái niệm vật lý lý thuyết chỉ những vật có khối lượng đáng kể nhưng kích thước có thể bỏ qua trong quá trình khảo sát các tính chất vật lý của chúng. Chất điểm là một đối tượng của vật lý, khác với “điểm” trong toán học vì ngoài tính chất hình học như một điểm, nó còn gắn với các tính chất vật lý như khối lượng. Khối điểm có khối lượng riêng lớn vô hạn.

Chuyển động vật rắn[sửa|sửa mã nguồn]

Chuyển động tổng quát của vật rắn luôn là chồng chập của hai hoạt động :

  • chuyển động tịnh tiến, tương đương với chuyển động của chất điểm có khối lượng bằng khối lượng của vật rắn, nằm tại tâm khối của vật rắn.
  • chuyển động quay của vật rắn quay tâm khối.

Việc coi một vật rắn như thể một chất điểm nhằm mục đích mục tiêu đơn giản hóa những miêu tả trên kim chỉ nan về hoạt động của nó, chỉ xem xét tới hoạt động tịnh tiến của vật rắn mà bỏ lỡ hoạt động quay của vật rắn quanh khối tâm ( hoặc coi hoạt động quay như là một đặc thù, ví dụ spin, của chất điểm ) .

Khối điểm trong vật lý thường là sự lý tưởng hóa một vật hoặc một hệ vật, mà trong đó kích thước của hệ có thể bỏ qua khi so với các khoảng cách, con đường mà nó đi. Tùy thuộc vào từng hoàn cảnh mà chất điểm có thể là mô hình xấp xỉ của các vật thể trong các bài toán lý thuyết như:

Hình cầu như nhau[sửa|sửa mã nguồn]

Trong những bài toán mà vật rắn ở dạng hình cầu đồng nhất, tương tác với các vật thể khác bằng lực là chồng chập của lực gây ra bởi từng thành phần rất nhỏ – đủ nhỏ để coi là chất điểm – trên vật rắn này, mà lực tương tác phụ thuộc vào nghịch đảo bình phương khoảng cách (như lực hấp dẫn, lực tĩnh điện,…), thì có thể chứng minh được là vật rắn này hành động như một khối điểm nằm tại khối tâm của nó.

Điện tích điểm[sửa|sửa mã nguồn]

Nếu chất điểm có điện tích, nó được gọi là điện tích điểm. Nếu điện tích điểm được sử dụng trong một thí nghiệm, hoàn toàn có thể là thí nghiệm tưởng tượng trên kim chỉ nan, thì nó được gọi là điện tích thử. Trong nhiều thí nghiệm tưởng tượng, hoàn toàn có thể không cần chăm sóc đến khối lượng của điện tích điểm mà chỉ cần chăm sóc đến điện tích của nó. Điện tích điểm có tỷ lệ điện tích khối lớn vô hạn .

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

Source: https://ku11.io
Category: Toplist

Leave a Comment