Khái Niệm Về Biểu Thức Là Gì, Lý Thuyết Khái Niệm Về Biểu Thức Đại Số

Toán lớp 3 tính giá trị của biểu thức là bài toán gây nhiều khó khăn vất vả cho con khi học. Bài học này kinhdientamquoc.vn phân phối 1 số ít dạng toán và quy tắc tính.

Toán lớp 3 tính giá trị của biểu thức là bài toán gây nhiều khó khăn cho con khi học. Bài học này kinhdientamquoc.vn cung cấp một số dạng toán và quy tắc tính.

Bạn đang xem: Biểu thức là gì

1. Giới thiệu về bài học tính giá trị của biểu thức

1.1Biểu thức là gì?

Biểu thức gồm các số được nối với nhau bởi các phép tính.

VD :1 + 2 + 35 x 4 : 2

1.2Giá trị biểu thức là gì?

Giá trị biểu thức là hiệu quả sau khi thực thi những phép tính trong biểu thức. Giá trị biểu thức là tác dụng của những phép tính .VD :Biểu thức : 13 + 20 + 10 = 43Trong đó :13 + 20 + 10 là biểu thức43 là giá trị của biểu thức

2. Tính giá trị của biểu thức

2.1Thứ tự ưu tiên phép tính cộng trừ hoặc nhân chia

*VD : Tính giá trị của biểu thức20 + 50 – 22= 70 – 22= 48

2.2Thứ tự ưu tiên phép tính chứa cộng trừ nhân chia

*VD : Tính giá trị của biểu thức40 + 30 : 6= 40 + 5= 45

2.3Thứ tự ưu tiên với biểu thức chứa dấu ngoặc

*Nếu biểu thức chứa những loại dấu ngoặc như : ngoặc tròn ( ), ngoặc vuông < >, ngoặc nhọn { } thì triển khai những phép tính trong ngoặc trước. Sau đó triển khai những phép tính ngoài ngoặc .VD : Tính giá trị biểu thức10 + 20 + ( 50 – 10 )= 10 + 20 + 40= 70Thực hiện các phép tính trong các ngoặc (), <>, {} thì thực hiện theo thứ tự như sau: ngoặc tròn () đến ngoặc vuông <> và cuối cùng là ngoặc nhọn {}.Thực hiện những phép tính trong những ngoặc ( ), < >, { } thì thực thi theo thứ tự như sau : ngoặc tròn ( ) đến ngoặc vuông < > và ở đầu cuối là ngoặc nhọn { } .Xem thêm : Vang Số Là Gì ? Tác Dụng Và Chức Năng Của Vang Số Trong Dàn KaraokeVD : Tính giá trị của biểu thức36 + 4 x <3 0 + ( 20 - 4 ) >= 36 + 4 x <3 0 + 16 >= 36 + 4 x 46= 36 + 184= 220

Những quy tắc toán lớp 3 tính giá trị của biểu thức trên đây các con cần phải học thuộc bằng cách rèn luyện làm nhiều bài tập.

3. Bài tập vận dụng toán lớp 3 tính giá trị của biểu thức

Các con hoặc cha mẹ hướng dẫn con họctoán lớp 3 dạng toán tính giá trị của biểu thức nên mở màn từ những dạng toán cơ bản, dần lên nâng cao. Có như vậy, những con mới hoàn toàn có thể nắm vững những quy tắc tính giá trị biểu thức. Nên mở màn dạy con những dạng toán từ 2 đến 3 phép tính .

Dưới đây là các bài tập toán lớp 3 tính giá trị của biểu thức từ cơ bản đến nâng cao, các con và phụ huynh tham khảo:

3.1Các dạng bài toán tính giá trị biểu thức lớp 3 cơ bản

Bài 1 :Tính những giá trị biểu thức sau :a ) 20 – 5 + 10b ) 60 + 20 – 5c ) 25 + 30 – 7d ) 49 : 7 x 5e ) 56 : 7 x 4Bài 2 :Tính giá trị của biểu thức sau :a ) 25 – ( 20 – 10 )b ) 80 – ( 30 + 25 )c ) 125 + ( 13 + 7 )d ) 416 – ( 25 – 11 )e ) ( 65 + 15 ) x 2f ) 48 : ( 6 : 3 )g ) ( 74 – 14 ) : 2h ) 81 : ( 3 x 3 )

Đáp án

Bài 1 :a ) 25b ) 75c ) 48d ) 35e ) 32Bài 2 :a ) 25 – ( 20 – 10 )

= 25 – 10

= 15b ) 80 – ( 30 + 25 )= 80 – 55= 25c ) 125 + ( 13 + 7 )= 125 + 20= 145d ) 416 – ( 25 – 11 )= 416 – 14= 402e ) ( 65 + 15 ) x 2= 80 x 2= 160f ) 48 : ( 6 : 3 )= 48 : 2= 24g ) ( 74 – 14 ) : 2= 60 : 2= 30h ) 81 : ( 3 x 3 )= 81 : 9= 9

3.2Các dạng bài toán tính giá trị biểu thức lớp 3 nâng cao

Con cần nắm chắc những kỹ năng và kiến thức cơ bản và giải pháp tính giá trị biểu thức lớp 3 để làm những dạng bài nâng cao dưới đây .Bài 1 :Tính nhanh giá trị của biểu thứca ) 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2b ) 213 x 37 + 213 x 39 + 23 x 213 + 213c ) 52 + 37 + 48 + 63Bài 2 :Tính tổng giá trị của dãy sốa ) 7 + 7 + 7 + … + 7 – 777 ( có 111 số 7 )b ) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + … + năm ngoáiBài 3 :Có 108 chiếc tất, được xếp đều vào trong 3 ngăn tủ. Hỏi mỗi ngăn tủ có bao nhiêu tất ?Bài 4 : Tính giá trị biểu thức sau :*

Đáp án

Bài 1 :a ) 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2= 24 x ( 5 + 3 + 2 )= 24 x 10= 240b ) 213 x 37 + 213 x 39 + 23 x 213 + 213= 213 x ( 37 + 39 + 23 + 1 )= 213 x 100= 21300c ) 52 + 37 + 48 + 63= ( 52 + 48 ) + ( 37 + 63 )= 100 + 100= 200Bài 2 :a ) 7 + 7 + 7 + … + 7 – 777 ( có 111 số 7 )= 7 x 111 – 777= 777 – 777= 0b ) Dãy số có số những số hạng là 🙁 năm ngoái – 1 ) : 1 + 1 = năm ngoái ( số hạng )Giá trị của dãy số trên là 🙁 năm ngoái + 1 ) x năm ngoái : 2 = 2031120Đáp số : 2031120Bài 3 :Bài giải :Mỗi ngăn tủ có số chiếc tất là :108 : 3 = 36 ( chiếc )

Mỗi ngăn tủ có số đôi tất là:

36 : 2 = 18 ( đôi )Đáp số : 18 đôi tất .

Toán lớp 3 tính giá trị của biểu thức không khó khăn nếu con nắm chắc quy tắc và rèn luyện thường xuyên. Các bậc phụ huynh cùng con tham gia các khóa học trên kinhdientamquoc.vn để học toán không còn là chuyện khó nhằn!

Source: https://ku11.io
Category: Toplist

Leave a Comment