Kinh tế học vĩ mô – Wikipedia tiếng Việt

Kinh tế học vĩ mô hay là kinh tế tầm lớn (Macroeconomic) là một phân ngành của kinh tế học chuyên nghiên cứu về đặc điểm, cấu trúc và hành vi của cả một nền kinh tế nói chung. Kinh tế học vĩ mô và kinh tế học vi mô là hai lĩnh vực chung nhất của kinh tế học. Trong khi kinh tế học vi mô chủ yếu nghiên cứu về hành vi của các cá thể đơn lẻ, như công ty và cá nhân người tiêu dùng, kinh tế học vĩ mô lại nghiên cứu các chỉ tiêu cộng hưởng như GDP, tỉ lệ thất nghiệp, và các chỉ số giá cả để hiểu cách hoạt động của cả nền kinh tế.

Kinh tế học vĩ mô là một nghành nghề dịch vụ tổng quát nhưng có hai khu vực điều tra và nghiên cứu nổi bật :

  • Nghiên cứu nguyên nhân và hậu quả của biến động ngắn đối với thu nhập quốc gia (còn gọi là chu kỳ kinh tế).
  • Nghiên cứu những yếu tố quyết định cho tăng trưởng kinh tế bền vững.

Kinh tế học vĩ mô bắt nguồn từ những học thuyết kinh tế chính trị. Nó thừa kế mạng lưới hệ thống tri thức của môn kinh tế chính trị. Kinh tế học vĩ mô hình thành từ những nỗ lực tách những quan điểm chính trị ra khỏi những yếu tố kinh tế. Các nhà nghiên cứu kinh tế học vĩ mô tăng trưởng những quy mô để lý giải mối quan hệ giữa những yếu tố như thu nhập vương quốc, sản lượng, tiêu dùng, thất nghiệp, lạm phát kinh tế, tiết kiệm ngân sách và chi phí, góp vốn đầu tư, kinh doanh đa quốc gia và kinh tế tài chính đa vương quốc. Các quy mô này và những dự báo do chúng đưa ra được cả chính phủ nước nhà lẫn những tập đoàn lớn lớn sử dụng để giúp họ tăng trưởng và nhìn nhận những chủ trương kinh tế và những kế hoạch quản trị .

Đối tượng điều tra và nghiên cứu[sửa|sửa mã nguồn]

Kinh tế học vĩ mô nghiên cứu sự vận động và những mối quan hệ kinh tế chủ yếu của một đất nước trên bình diện toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Những đối tượng nghiên cứu cụ thể của kinh tế học vĩ mô bao gồm tổng sản phẩm, việc làm, lạm phát, tăng trưởng, chu kỳ kinh tế, vai trò ổn định kinh tế vĩ mô của chính phủ…

Phương pháp điều tra và nghiên cứu[sửa|sửa mã nguồn]

Kinh tế học vĩ mô sử dụng tích cực chiêu thức quy mô hóa. Gần như mỗi một hiện tượng kỳ lạ kinh tế vĩ mô lại được miêu tả bằng một quy mô riêng với những giả thiết riêng. Do cách nhìn nhận những giả thiết khác nhau, nên trong kinh tế học vĩ mô sống sót nhiều phe phái với những quy mô đi kèm với những giả thuyết khác nhau. Kinh tế học vĩ mô tân tiến thường sử dụng những giải pháp kinh tế lượng để thiết kế xây dựng và kiểm chứng những quy mô kinh tế dựa trên số lượng lớn tài liệu kinh tế .

Các phe phái kinh tế học vĩ mô[sửa|sửa mã nguồn]

Chủ nghĩa Keynes[sửa|sửa mã nguồn]

Xem bài chính về Chủ nghĩa Keynes

Trường phái Keynes chính thống

[sửa|sửa mã nguồn]

Xem bài chính Trường phái Keynes chính thống

Mặc dù ủng hộ thị trường tự do, tuy nhiên phe phái Keynes vẫn cho rằng vai trò không thay đổi kinh tế vĩ mô của cơ quan chính phủ là không hề thiếu vì thị trường không tuyệt vời và hoàn hảo nhất. Các nhà kinh tế phe phái Keynes tin rằng tổng cầu chịu tác động ảnh hưởng của một loạt những quyết định hành động kinh tế – cả của tư nhân lẫn của nhà nước – thường thiếu không thay đổi. Trường phái Keynes còn khẳng định chắc chắn những dịch chuyển của tổng cầu có tác động ảnh hưởng rất lớn trong thời gian ngắn tới sản lượng trong thực tiễn và tới việc làm, nhưng không ảnh hưởng tác động tới vật giá – hay vật giá cứng ngắc. Chính vì vật giá cứng ngắc nên khi tiêu tốn cho tiêu dùng, góp vốn đầu tư hay tiêu tốn của cơ quan chính phủ biến hóa thì tổng cầu cũng sẽ biến hóa. Chính sách tài khóa ( thuế, tiêu tốn công cộng ), vì vậy, có sức mạnh đáng kể để khắc phục sự thiếu không thay đổi của tổng cầu. Tuy nhiên, chủ trương tiền tệ không có hiệu lực thực thi hiện hành gì cả .

Trường phái Keynes mới

[sửa|sửa mã nguồn]

Xem bài chính Kinh tế học Keynes mới.

Kinh tế học Keynes mới là một phe phái kinh tế học vĩ mô sinh ra với mục tiêu chống lại những phê phán của phe phái Kinh tế học vĩ mô cổ xưa mới rằng kinh tế học Keynes thiếu một cơ sở kinh tế học vi mô. Kinh tế học Keynes mới tìm cách thuyết minh mệnh đề TT về giá cả và tiền công cứng ngắc trong thời gian ngắn của kinh tế học Keynes bằng kinh tế học vi mô. Trường phái này lúc bấy giờ đưa ra ba lý luận chính, gồm : hợp đồng lao động dài hạn, tiền công hiệu quả, và ngân sách thực đơn .

Trường phái tổng hợp[sửa|sửa mã nguồn]

Xem bài chính về trường phái tổng hợp

Kinh tế học vĩ mô tổng hợp là một phe phái kinh tế học vĩ mô dựa trên việc tổng hợp những học thuyết của kinh tế học tân cổ xưa với kinh tế học vĩ mô Keynes. Trường phái này lấy cân đối toàn diện và tổng thể của kinh tế học tân cổ xưa làm khung, bổ trợ thêm lý luận cầu hữu hiệu của kinh tế học Keynes, và sử dụng tích cực nghiên cứu và phân tích IS-LM của Hicks. Phái này cho rằng dựa vào chủ trương kiểm soát và điều chỉnh cầu hữu hiệu của nhà nước hoàn toàn có thể đạt được trạng thái toàn dụng nhân lực như kinh tế học tân cổ xưa nhìn nhận và tăng nhanh được tăng trưởng kinh tế. Các quy mô kinh tế lượng sẽ giúp nhà nước thống kê giám sát và kiểm soát và điều chỉnh cầu hữu hiệu một cách hiệu suất cao .

Trường phái tân cổ xưa[sửa|sửa mã nguồn]

Xem bài chính về Kinh tế học tân cổ điển

Kinh tế học tân cổ điển, về cơ bản, là kinh tế học vi mô. Tuy nhiên, những lý luận về quy luật thị trường, nhất là nguyên lý Say, mà trường phái này phát hiện trong thời gian từ thế kỷ 19 đến thập niên 1930 đã trở thành khung để hình thành kinh tế học vĩ mô. Mô hình tăng trưởng tân cổ điển (còn gọi: mô hình tăng trưởng ngoại sinh hay mô hình tăng trưởng Solow) chính là lý luận kinh tế học vĩ mô quan trọng nhất của phái tân cổ điển.

Đây là một phe phái được xem là truyền kiếp nhất .

Chủ nghĩa kinh tế tự do mới[sửa|sửa mã nguồn]

Xem bài chính về Chủ nghĩa kinh tế tự do mới

Trường phái kinh tế học vĩ mô cổ điển mới

[sửa|sửa mã nguồn]

Xem bài chính về Kinh tế học vĩ mô cổ điển mới

Kinh tế học vĩ mô cổ xưa mới là phái vĩ mô của kinh tế học tân cổ xưa hình thành từ thập niên 1970. Phái này thiết kế xây dựng mạng lưới hệ thống học thuyết kinh tế học vĩ mô của mình từ nền tảng của kinh tế học vi mô. Họ giả định là thị trường tuyệt đối dù trong thời gian ngắn hay dài hạn, nhấn mạnh vấn đề việc phong cách thiết kế những chủ trương kinh tế vĩ mô phải nhằm mục đích mục tiêu tối đa hóa thỏa dụng của cá thể. Những góp phần quan trọng nhất của phái này vào kinh tế học vĩ mô gồm giả thuyết dự trù duy lý, tính không đồng điệu theo thời hạn, hàm cung Lucas, triết lý chu kỳ luân hồi kinh doanh thương mại thực .

Chủ nghĩa tiền tệ

[sửa|sửa mã nguồn]

Xem bài chính về Chủ nghĩa tiền tệ

Chủ nghĩa tiền tệ là hệ thống các học thuyết và lý luận kinh tế vĩ mô liên quan đến tiền tệ, một biến số kinh tế quan trọng. Những người theo chủ nghĩa tiền tệ do Milton Friedman lãnh đạo không ủng hộ việc lạm dụng chính sách tiền tệ để ổn định chu kỳ kinh tế. Họ đề nghị để tiền tệ trung lập hoặc chỉ nên giữ cho tốc độ tăng cung tiền chậm, ổn định và vừa đúng bằng tốc độ tăng sản lượng thực tế. Các lý luận chính của chủ nghĩa tiền tệ gồm: Hàm cầu tiền của Friedman, thuyết số lượng tiền tệ mới, khái niệm tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên, v.v…
Cụ thể hơn, tiền tệ chính là một công cụ dùng để trao đổi hàng hóa với nhau.

Kinh tế học trọng cung

[sửa|sửa mã nguồn]

Xem bài chính về Kinh tế học trọng cung.

Kinh tế học trọng cung tôn vinh mặt cung ứng của những hoạt động giải trí kinh tế. Phái này nhấn mạnh vấn đề việc nâng cao hiệu suất lao động và nâng cao năng lượng phân phối của nền kinh tế nhằm mục đích mục tiêu nâng cao vận tốc tăng trưởng tiềm năng. 11

Trường phái cơ cấu tổ chức[sửa|sửa mã nguồn]

  • Giáo khoa, bài tập và bài giải kinh tế học vĩ mô, Michel Herland (Trần Văn Hùng biên dịch từ “Auto-manuel de macroéconomie – Cours, exercices et corrigés,” Paris, Economica, 1990, 276 p), Nhà xuất bản Thống kê, 1994
  • Macroeconomics (third edition), Manfred Gärtner, Prentice Hall, 2009

Source: https://ku11.io
Category: Toplist

Leave a Comment