gown tiếng Anh là gì?

gown tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng gown trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ gown tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm gown tiếng Anh
gown
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ gown

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: gown tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

gown tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ gown trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ gown tiếng Anh nghĩa là gì.

gown /gaun/

* danh từ
– (sử học) áo tôga (La-mã xưa)
– áo dài (của phụ nữ, mặc trong những dịp đặc biệt…)
=an evening gown+ áo dài mặc buổi tối
– áo choàng (của giáo sư đại học, quan toà…)
– giáo sư và học sinh trường đại học Ôc-phớt và Căm-brít (đối lại với dân thường hàng phố)
=town and gown+ dân thường hàng phố và những giáo sư và học sinh trường đại học Ôc-phớt và Căm-brít

* ngoại động từ (thường) dạng bị động
– mặc, ăn bận
=to be beautifully gowned+ ăn mặc đẹp

Thuật ngữ liên quan tới gown

Tóm lại nội dung ý nghĩa của gown trong tiếng Anh

gown có nghĩa là: gown /gaun/* danh từ- (sử học) áo tôga (La-mã xưa)- áo dài (của phụ nữ, mặc trong những dịp đặc biệt…)=an evening gown+ áo dài mặc buổi tối- áo choàng (của giáo sư đại học, quan toà…)- giáo sư và học sinh trường đại học Ôc-phớt và Căm-brít (đối lại với dân thường hàng phố)=town and gown+ dân thường hàng phố và những giáo sư và học sinh trường đại học Ôc-phớt và Căm-brít* ngoại động từ (thường) dạng bị động- mặc, ăn bận=to be beautifully gowned+ ăn mặc đẹp

Đây là cách dùng gown tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ gown tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

gown /gaun/* danh từ- (sử học) áo tôga (La-mã xưa)- áo dài (của phụ nữ tiếng Anh là gì?
mặc trong những dịp đặc biệt…)=an evening gown+ áo dài mặc buổi tối- áo choàng (của giáo sư đại học tiếng Anh là gì?
quan toà…)- giáo sư và học sinh trường đại học Ôc-phớt và Căm-brít (đối lại với dân thường hàng phố)=town and gown+ dân thường hàng phố và những giáo sư và học sinh trường đại học Ôc-phớt và Căm-brít* ngoại động từ (thường) dạng bị động- mặc tiếng Anh là gì?
ăn bận=to be beautifully gowned+ ăn mặc đẹp

Source: https://ku11.io
Category: Toplist

Leave a Comment